PROVÁDÍME
 

Elektrorevize
 
 

Korozní průzkumy a měření

@    dle ČSN 03 8375 A 03 8350 s vyhodnocením a návrhem opatření

@    vyhledávání vad izolace potrubí
 

Projekty

@    katodická ochrana

@    elektro
 

Dodávky a montáže SKAO

@    plynovody

@    vodovody

@    čerpací stanice PHM, LPG

@    ocelová konstrukce
 

Dodávky komponentů KAO

@    anodová uzemnění Fe-Si, trubní, flexibilní

@    elektrody Cu/Cu SO4

@    propojovací objekty PKO PE

@    propojovací objekty v plastových rozvodnicích LUCAS

@    kiosky EKOS

@    usměrňovače KAO řízené, neřízené

@    přepěťové ochrany

@    el. polarizované drenáže

@    elektroinstalační materiál
 

Elektroinstalační práce

@    rozvaděče

@    NN přípojky

@    pokládání kabelů, zemní práce

@    montáže objektů POB, PO-IS, PO-CH atd.
 

Celoroční údržby zařízení KAO

@    ČSN 08 8373 a 03 8355 (opravy, nátěry…)

 

Opravy elektronických zařízení

@    pro KAO i pro ostatní elektronická zařízení
 

Zkušební provozy zařízení KAO

@    včetně zpracování provozních řádů ČSN 03 8374
 

Komplexní servis a poradenství

@    pro projektování a provoz ČSN 03 8355 a 03 8376

@    odborný dozor (stavební dozor investora)
 

 http://www.sokrates-elektro.com/